Bu Yılın Fırsatını Kaçırmadan BERATINIZI ALMAYA KOŞUN!... - Prof.Dr.Bayram Altan

Bu Yılın Fırsatını Kaçırmadan BERATINIZI ALMAYA KOŞUN!...


Kıymetli Okurlarım,

Bugün yalnız gençlerimize değil, özel olarak hemen her yaştan okurlarıma sesleneceğim.

Çünkü içinde bulunduğumuz bu ay, bu gün ve bu gece müstesnadır!...

Özellikle de bu gece, diğer gün ve gecelerden çok farklıdır.

Buyrun hep beraber insanların, günlerin, gecelerin, zaman ve mekanların farkını, özelliğini ve kıymetini görelim:

Allah, bazı insanları, bazı zaman ve mekanları, ayları, günleri ve geceleri diğerlerine göre daha üstün kılmıştır.
İnsanların üstünlüğü, Allah’a olan yakınlıkları ile ölçülür.

Bu durumda; insanların en üstünü ve en faziletlisi, şüphesiz, Allah’ın insanlar içinden seçip gönderdiği Peygamberlerdir.

Peygamberler de derece derecedir.

Peygamberler içinde en büyük lütuflara eren, İlahi tecellilere mazhar olan, Allah’ın en sevgili kulu ve Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed(s.a.v)dir.

Diğer Peygamberler, birer topluluğa gönderilmişken Hz. Muhammed(s.a.v), alemlere rahmet ve kıyamet gününe kadar gelmiş ve gelecek bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderilmiştir.

Yeryüzünde en değerli yerler ise, içinde topluca ibadet edilen mekanlardır. Yani cami ve mescidlerdir.

Bu mekanların içinde en faziletlisi KÂBE-İ MUAZZAMA ve çevresi, MESCİD-İ NEBEVİ ve MESCİD-İ AKSA’dır.
Çünkü Kabe-i Muazama, İslamiyetin kalbi konumundadır.

Bugüne kadar olduğu gibi(asırlar boyunca) bugün de, sayıları 2.000.000.000 (ikimilyar)ı bulan müslümanlar, hep Kabe-i Muazama’ya yönelerek ibadet ederler. O kutsal mekanlarda yapılan ibadet ve dualar geri çevrilmez!...

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da yapılan ibadet ve dualar da Hak katında makbul ve müstecaptır. Arafat, Mina ve Müzdelife’de yapılan ibadet ve dualar da aynıdır.

Zamanlar da böyle!...

Bazı zamanlar içinde meydana gelen olaylar ve İlahi tecelliler sebebiyle diğer zamanlardan üstün kabul edilmiştir.

Bazı günler ve geceler de bu cümledendir.
 

Regaib, Mirac, Berat, Mevlid ve Kadir Geceleri, arife ve bayram geceleri ile Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan, Zilkaade ve Zilhicce ayları da diğer zamanlara göre daha üstün ve faziletlidir.

Özellikle de Ramazan ayının fazileti, diğer aylarla mukayese edilemez!...

Müslümanlar arasında asırlardan beri yaygın olan “Üç Aylar” tabiri de işte buradan kaynaklanmaktadır.Recep ayı içinde Regaib Gecesi ile İsra ve Mirac Mucizesi, Şaban ayı içinde Beraat Gecesi, Ramazan ayı içinde ise oruç, iftar, sahur, teravih, Kur’an tilaveti ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi olduğu için diğer aylardan farklı tutulmuş ve bu aylara daha fazla değer verilmiştir. Bu aylarda İlahi rahmet ve bereket tecellileri daha fazladır.

Müslüman Din Alimleri, Recep ve Şaban aylarında, diğer aylarda tutulan müstehab oruçları tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Bilhassa bu aylarda fakir, yetim ve kimsesizlere daha çok yardım edilir, mahzun gönüller daha çok sevindirirlir.
Allah’a ve Resulü’ne gönül veren insanlar, bu aylarda daha çok ibadet ederler.

İşte duaların kabul, amellerin makbul, günahların mağfur edildiği aylardan biri de içinde bulunduğumuz ve bugün yarısını ve önemli gecelerden birini idrak ve ihya edeceğimiz Şaban ayıdır. Kıble, bu ayda değiştirilmiştir (Yani Kıble Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’dan Mekke’de bulunan Ka’be’ye çevrilmiştir). Oruç bu ayda farz kılınmıştır.

Şaban ayı geldiği zaman Sevgili Peygamberimiz(s.a.v) Efendimiz, bu ayın çoğunu veya tamamını oruçla geçirirlerdi.

Şaban ayının 15. Gecesi yani bu gece BERAT GECESİ’dir.

Bu gece, bir sene içinde meydana gelecek olaylar Allah tarafından görevli meleklere (Berat Gecesi) bildirilmektedir.

Bu gece, bütün müslümanların sabaha kadar zikir, tesbihat, dua ve niyazla meşgul olduğu, günahlarının affı için Allah’a yalvardığı bir mağfiret gecesidir.

Bu gece, ihlas ve samimiyetle Allah’a açılan ellerin boş çevirilmeyeceği müstesna bir gecedir.

Bu gece, Hak aşıkları için bir fırsat ve büyük bir ganimet gecesidir.
Bu gece, bütün müminler için rahmet, bereket ve mağfiret gecesidir.

Bu gece, bir yıl boyunca günah kirleriyle kararan kalplerin İlahi nurlarla aydınlanacağı, günah lekelerinin temizleneceği ulvi bir gecedir.

Bu gece (Berat Gecesi), alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz(s.a.v) Efendimize UMUMİ ŞEFAAT HAKKININ VERİLDİĞİ mübarek bir gecedir.

Berat Gecesi, Kur’an-ı Kerim’ın Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği kudsi bir gecedir.
 

Bu gece, bir Hikmet-i İlahi olarak ZEMZEM kuyusunun suyunun bereketlenip arttığı bir gecedir.
Yüce Rabbimiz bir Ayet-i Kerime’de şöyle buyuruyor:

“Ha mim. (helal ve haramı, vesair hükümleri) açıkça bildiren (bu) kitaba yemin olsun ki; hakikat biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz(kafirlerin uğrayacağı azabı) haber veririz. (O öyle bir gecedir ki; her hikmetli iş, nezdimizden sadır olan emirle o zaman ayrılır. Şüphesiz biz, Rabbinden bir rahmet eseri olarak(Peygamberler) göndermekteyiz. O işitendir, bilendir” (Duhan Suresi, Ayet:1-6)

Peygamberimiz (s.a.v) de bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor:

“Şaban ayının yarı gecesi oldu mu, onu ibadet ve taat ile geçirin. Gündüzünde oruç tutun. Zira Allah, o gecenin gurup (akşam) vakti dünya semasına rahmetle tecelli eder ve şöyle buyurur: Yok mu bana istiğfar eden, onu mağfiret edeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir hastalığa mübtela olan, ona şifa ve afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen” diye tâ sabaha kadar devam eder” (et-Tac, C.2, S.93)

Diğer bir Hadis-i Şeriflerinde ise ;

“Allahü Taala, Şaban ayının yarısında kullarının hallerine bakar, müşrik ve kindar olanlardan başka herkesin günahlarını affeder” (et-Tac, C.2, S. 93)
Değerli Okurlarım,

Sahrada susuz kalmış bir yolcu için su ne ise, gerçek müminler için de mübarek Berat Gecesi odur.

Bu gecede manevi susuzlukluklarını daha fazla giderirler.

Beden dediğimiz şu et ve kemik yığını nasıl aç ve susuz yaşayamaz, ölüme mahkum olursa onun gibi manevi gıdalardan mahrum olanlar, ibadet ve taatten, zikir ve tesbihattan, dua ve niyazdan öz ifadeyle manevi değerlerden mahrum kalanlar, manen ölürler.

Maneviyattan yoksun insanların kalplerinde bir boşluk olur. Bu boşluk, kendilerini manen huzursuz eder.

Dünyanın en zengin ve en kuvvetli insanı da olsa bu huzursuzluktan, manevi buhrandan kurtulamaz, oldukça rahatsız olur.

Hiçbir şey kendisini rahata ve huzura erdiremez!...

Ne yaparsa yapsın, nasıl hareket ederse etsin kesinlikle kalbindeki maneviyat boşluğunu dolduramaz.

Kalpteki maneviyat boşluğunu dolduracak ve insanı ebedi mutluluğa kavuşturacak olan tek kurtuluş yolu sağlam bir İMAN’dır. Yani İslami anlamda bir imana sahip olmaktır.

İslam’ın dışında bir kurtuluş, huzur ve mutluluk yolu kesinlikle yoktur. Olamaz da...
 

Sonuç olarak içinde bulunduğumuz Şaban Ayının 15. Gecesine(bu geceye) rastlayan mübarek “Berat Gecesi”ni bir fırsat ve ganimet bilerek onu ihya edelim. Bu gecenin feyiz ve bereketinden nasip alalım.

Yılda bir kez erişebildiğimiz duaların kabul, günahların mağfiret edildiği bu gecede sabaha kadar ibadet edelim, dua ve niyazda bulunalım. Kur’an-ı Kerim okuyup bize “el Veda, el Firak” diyerek ebedi aleme göç eden yakınlarımızın, dostlarımızın ve şehidlerimizin ruhlarına hediye edelim.

Bu gece bağışlanmamıza vesile olacak yardımları, hayır ve iyilikleri daha çok yapalım.

Bir kardeşimizin kalbini kırmış, onu gücendirecek bir söz söylemişsek hemen gidip onun gönlünü alalım ve ondan helallık dileyelim. Dargın olduğumuz kimseler varsa hemen barışalım.

Unutmayalım ki; bu gece yapılan ibadetlere, dua ve niyazlara, yardım ve sadakalara kat kat sevap verilecektir.
Değerli Okurlarım,

Bu gece bir fırsat gecesidir. Müslüman şuurlu bir insandır. Kalbinde zerre kadar imanı olan müslüman, böyle mübarek bir geceyi gaflet içinde geçiremez!... Bu geceyi; ibadet ederek, Kur’an okuyarak, Secdelere kapanıp Allah’tan af ve mağfiret dileyerek, dua ve niyazda bulunarak, fakir, yetim ve kimsesizlere yardım ederek ihya etmeye çalışır.

Müslüman olup da İslam’ın icaplarını yerine getirmemek, bilip de yapmamak nasıl
bir gaflet ise; bu gecenin kıymetini bilip de istifade etmemek, fırsatı ganimete
çevirmemek, 2021 yılı Berat Gecesi’ne erişip de ihya etmemek o derece gaflettir,

cehalettir, şuursuzluktur.
İşte bunun için diyoruz ki;

Bu gece günah kirlerinden arınmak ve ebedi mutluluğa kavuşabilmek için büyük bir fırsattır. Bu yılın fırsatını kaçırmadan BERATINIZI ALMAYA KOŞUN!...
Ya Rabbi, bu mübarek Berat Gecesi hürmetine günahlarımızı af ve mağfiret eyle..

Bu geceyi tevbe, ibadet, dua, niyaz, Kur’an Tilaveti ile ihya ederek beratını alan bahtiyar kullarından eyle...
Anne ve babamızı mağfiret ve nesillerimizi salihinden eyle...

Bizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle...
Ne hayırlı muradımız varsa ihsan eyle...
Biz müslümanları Aziz, İslam düşmanlarını zelil eyle...

Ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde, her zaman ve her
yerde mansur ve muzaffer eyle...
Vatanımızı    ve    milletimizi    her    türlü    felaketlerden    ve    düşmanlarımızın

zararlarından muhafaza eyle...(Amin).
 

malatyacadde44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
30Kas

Düşündüren Mekanlar

25Kas

Gençlere Sesleniyorum-70

18Kas
11Kas
02Kas