Bir Şarkının Düşündürdükleri - Prof.Dr.Bayram Altan

Bir Şarkının Düşündürdükleri


Prof. Dr. Bayram ALTAN

Yoğun ve yorucu çalışmalarımdan arta kalan zamanım olursa; dini musiki yanında, bazen, büyük anlam yüklü, dinleyenin ruhunu okşayan ve tefekkür alemine sevk eden şarkı ve türküler de dinlerim.
Bir gün bu düşüncelerle bir şarkı dinledim televizyondan. Hafızamda kalan şu sözleri gecenin bir vaktinde terennüm etmeye başladım:

Gecenin en siyahında, Umudun bittiği yerdeyim. Köşeyi dönsem ölüm, Düz gitsem Hayat; Gölgeler içindeyim.

Bu sözler beni çok etkilemişti. Burada önemli bir mesaj vardı. Dinleyenleri bazı şeyleri düşünmeye, tehlikeler karşısında önlem almaya çağırıyordu.
Kelimeler üzerinde durduğumda;
Gece, en siyah, umudun bittiği yer, köşe dönmek, ölüm, hayat ve gölegeler içinde olmak gibi birbirinin zıddı gibi görünen ama biraraya geldiğinde derin anlamlar içeren bir ahenk oluşturduğunu gördüm.

Gündüz ile gece, aydınlık ile karanlık, düz ile eğri, hayat ile ölüm, hidayet ile dalalet, genç ile ihtiyar, kadın ile erkek, beyaz ile siyah, iman ile küfür, doğru ile yanlış, alim ile cahil, öğretmen ile öğrenci, usta ile çırak, zengin ile fakir, güçlü ile zayıf bir olur mu hiç? Elbette hayır!

Bu örnekleri çoğaltmak ve sayfalarca sıralamak mümkündür.
Burada önemli bir mesaj var: Canlıların derin bir sessizliğe gömüldüğü
gecenin en karanlığında göz görmez, hedef kaybedilir, insanın bütün kalbini ve ruhunu büyük bir korku ve ürperti kaplar, umut ışığı da sönüverir. İnsan dümdüz yoldan sapar ve viraja dalarsa uçuruma yuvarlanma ve ölüm tehlikesi var.

Yoluna doğruca devam etse, sonunda gecenin en karanlığını bir anda sıyıran ve kainatı aydınlatan güneşin doğacağının müjdesi olan sevinç ve mutluluk dolu bir hayat var.

Güneşin en etkili olduğu saatlerde de gölgeler içinde yaşamak var.
 
Aklıma geldikçe bu satırları terennüm ediyorum. Çünkü bu şarkıda derin anlamlar gizli. Uyarılar gizli. Doğru yola davet gizli. Mukayese gizli. Tefekkür gizli...

Gündüz, aydınlığın simgesi. Biliginin, kültürün, güzelliğin, iyiliğin, mutluluğun ve sevincin simgesidir. Karanlık ise; cehaletin, kötülüğün, karamsarlığım, bunalımın, üzüntünün simgesidir.

Şimdi soruyorum: Siz gündüzü mü arzu edersiniz yoksa geceyi mi? Tabii ki, toplu iğnenin ucu kadar da olsa salim akıl sahibi her insan gündüzü arzu eder.

Aydınlık dururken karanlığı kim ister?
İlim ve medeniyet varken cehalete kim teveccüh eder?
Cennet dururken cehennemi kim temenni eder?
Uçak pisti gibi dümdüz yol varken, çakıllı - taşlı - dikenli yolda yürümeyi kim arzu eder?
Çevresine munis kokular saçan güller dururken, zakkum çiçeğiyle kim
ilgilenir?
Gölgelikler varken güneşin kavurucu sıcağının altında kim durmak ister?

Hemen herşey, zıddı ile değer kazanır. Cehennem olmazsa cennetin, kötülük
olmazsa iyiliğin, cehalet olmazsa ilmin, karanlık olmazsa aydınlığın, fakirlik
olmazsa zenginliğin, küfür olmazsa imanın, dalalet olmazsa hidayetin kıymeti
bilinir mi? Bilinmez!

Bu durumda; mesai saatlerinin her dakikasında verilen görevleri yerine getiren, ay sonunda alacağı ücretin her kuruşunun hakkını veren, ülkesine ve milletine hizmet etmenin hazzını yaşayan bir memur ile, gününü gün etmeye çalışan, mesai saatleri içinde özel işleriyle uğraşan, devletin malına zarar veren memur bir olabilir mi?

Öğrencilerini yetiştirebilmek ve onlara faydalı bilgiler öğretebilmek için çırpınan, ülkesine ve milletine yararlı gençler yetiştirmenin sevinç ve
mutluluğunu yaşayan bir öğretmen ile, bunu kendisine şiar edinmemiş bir eğitimci eşit olabilir mi?

Seçmenin vekaletini alarak TBMM'ne gelip "Milletvekili" ünvanını kazandıktan sonra ülkemiz ve milletimiz için faydalı hizmetler yapan örnek vekillerle, o kutsal çatı altında taşkınlıklar yapan, şovmen gibi davranan yararlı hiçbir hizmete imza atmadan süresini doldurup seçim bölgesine dönen vekiller bir olur mu?
 
Medya mensuplarının karşısına çıkabilmek için lavaboda aynanın karşısına geçip dakikalarca makyaj yapan ve yüzündeki yaşlılık izlerini kamufle etmeye çalışan bir siyaset adamı ile ömründe hiç makyaj yapmamış doğal halini
korumuş ve halk tarafından sevilen siyaset adamı bir olur mu?

Seçimlerde kendisine oy vermiş - vermemiş ayrımı yapmadan yetmiş üç milyon vatan evladını eşit gören, ülkenin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içerisinde olan, yıkıcı değil yapıcı, zorlaştıran değil kolaylaştıran,
çevresine korku salan değil müjde ve mutluluk saçan, negatif değil pozitif enerji veren bir Başbakan ile kendi çıkarlarını düşünen, sadece kendisine ve partisine oy veren seçmenleri gözeten, ayrımcı, fevri hareket eden Başbakan bir olur mu?

Partiler üstü bir konumda olan, hiçbir siyasi parti ile yakından ve uzaktan bağı bulunmayan, işgal ettiği makamın hakkını veren, ülkemiz ve milletimiz için yararlı hizmetler yapan, haksızlığı engelleyen, yolsuzluğu önleyen, ayrımcılığa "Dur!" diyen, inanç ve kültür ayırımı yapmayan, konuşmaları ve davranışlarıyla örnek "Devlet Adamı" olduğunu ispatlayan bir Cumhurbaşkanı ile bunun tersi konumunda olan Cumhurbaşkanı bir olur mu hiç?

İnsanları; doğruya, gerçeğe, hidayete, insanca yaşamaya, iyiliğe, güzelliğe davet eden bir insan ile, insanları cehalet karanlığına, küfür ve inkar
sapıklığına, zulmete, şeytani desiselere çağıran bir insan aynı kategoride
olabilir mi?

Yaptığı işlerle iyi bir çığır açan insanların bu çığırdan yürüyebilmeleri için büyük gayret sarfeden, bu yolda yürürken tek amacı Allah'ın rızası olan bir insan ile, kötü bir çığır açan ve insanların bu yoldan yürümelerini temine
çalışan bir insan aynı seviyede kabul edilebilir mi? Tabii ki Hayır!

Yukarıdan beri mukayeseli olarak açıklamaya çalıştığımız konuyu bakınız kainatın efendisi olan Sevgili Peygmberimiz iki cümle ile nasıl özetliyor: "Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların (Kandisine uyanların) sevabından da hiçbir şey eksilmez.
Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksik olmaz."

Kötü çığır açan kişiler; yıllar hatta asırlar boyu hep nefretle ve lanetle anılacak, telin edilecek ve sonuç itibariyle cehennem azabına düçar olacaklar. Ancak iyi çığır açan insanlar ise, daima hayırla, güzellikle, iyilikle, dualarla yad edilecek, ödüllendirilecek ve ebediyyen cennette yaşayacaklardır.
 
Bir şarkı terennümünün verdiği mesaj, tefekkür dünyasında yaptığımız tahlil ve en önemlisi inanç dünyamızı güneş misali aydınlatan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'in altın sözleri ışığında soruyorum:
- Hangi konumda olmak istersiniz?...
 

malatyacadde44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
30Kas

Düşündüren Mekanlar

25Kas

Gençlere Sesleniyorum-70

18Kas
11Kas
02Kas