NE OLDU SANA, NE OLDU BÖYLE! - Mir Murat Demir

NE OLDU SANA, NE OLDU BÖYLE!


Kaptırma kendini, neler neler oldu, neler neler olacak, aldırma, senin değerlerin var, karakterin, hasletlerin, prensiplerin, meziyetlerin var. Diğerleri ne der, diğerleri nasıl görür nasıl değerlendirir’ e meyil verme. İnsansın, bireysin, fertsin, değerlerin var, kendine özgü de toplumsal olarak da kimliğin, kültürün var. Ne tarihten alıntılanmış ezberlerle donatılmış safsatalara kan ne de batının, kapitalist uygulamaların tüketimi körükleyen yalan dolanlarına, reklamlarına kan. Milyarlarca insanın sahip olmadığı, olamayıp özendiği bir kültürün, tarihin, sevgi ve saygıyla bezeli bir yaşam tarzın var.
Merak etmedi isen meraklan, çokça şeyini kaybetmiş Osmanlının son döneminde büyük uğraş ve mücadeleler sonucu laik, çağdaş, uygar bir Türkiye cumhuriyetini Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuş, var etmişse, elbette deha kabul edeceğimiz bir beyne, çalışma gücüne, okuyup, görüp, dinledikleri ve isabetli irdelemelerine borçluyuz. Kabul, borçluyuz da, Türk halkının sahip olduğu değerler, duruşu, karakteri, tavır ve algılaması, her hâlükârda özgürlük, bağımsızlık taraftarı olduğunu görüp tespit edemeseydi, kimlerle neyin savaşını yapacaktı?
Hayır, devir de dönem de çok değişti, cephe savaşları yok, olmaz, olanlarda cılız ve anlam içermeyen türlerden. Emperyalist güçler kendi egemenliklerini devam ettirmek için senin toprağına kendi bayrağını sallandırmak için uğraş vermiyorlar. Her ferdi, bireyi, yurttaşı iyi analiz edip zafiyetlerinden vurup kendilerine kul köle, tutsak ediyorlar. Manevi değerlerinden de milli değerlerinden de uzak tutup, insani yardımlaşma, dayanışma özelliklerini de rafa kaldırıp, şarkılarla, spor müsabakalarıyla, teknolojik oyunlarla, moda ve marka fanatikliği ile seni baskılıyor, kendi vatanında kendi bayrağın gönlerde salınırken esir ediyorlar. En acı, en berbat olan, sen ve senin gibilerin sayısı cılız olmaktan çıkıp milyonlarla ifade edilmeye başlandığında, kendi ülkeni yönetenler, kendi devletinin erki bu akıma göre eğilim gösteriyor. Politika üretimlerinize dikkat et, tam bağımsız, hür, bilim, sanat, kültür yanlısı, içeride ve dışarıda tam güvenlikten yana değil, dünyada olduğu gibi trend olan, akım halinde olan popüler duruma göre tavır alınıyor.  
Milenyumdan sonra yıllar geçti ve sarmal daha da arttı, insanlar duyuyorlar da dinlemiyorlar, dokunuyorlar da duygu, his yok, ne çok insan konuşuyor, birebir ve medya aracılığı ile ve sürekli konuşmalar var da düşünme, irdeleme, fizibilite, dayanak, gerçeklik ne kadar az. Milyarlarca insan da ülkemizde ki on milyonlarca insan da bakıyor, bakmak ne güzel de gören yok, dejenere olan insanlığımızı, insani, insanca olmaktan uzaklaşan davranışlarımızı, tarz, tavır ve uğraşlarımızı gören yok, tamamıyla haksızlık yapıp adil olmaktan sapmayayım, az ve cılız kaldı. Ne oldu sana, ne oldu böyle, kısacık bir ömür süren var, aklını ve duygularını kullanarak, gerçeklerden haberdar, bilime, kültüre, sanata taraftarlığını bırakmadan üreterek, bilinçli olma mottosunda direterek yaşayacaksın, hepsi bu.
Mir Murat Demir
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Ekm

HASTA ETME ADAMI!

26Eyl

TELAFİSİ MÜMKÜN MÜ!

19Eyl

NE OLDU SANA, NE OLDU BÖYLE!

12Eyl

ANLATTIN İYİ DE, ANLAŞILAN NE!

05Eyl

FARKINDA MISIN!