Ölçü Ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene Ve Damga Duyurusu

Ölçü Ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene Ve Damga Duyurusu

PAYLAŞ

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin belirli sürelerde  Periyodik Muayeneye tabi tutulması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar  Kanununa göre zorunlu olup; damga süreleri dolmuş bulunan ölçü  ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname  verme süresi  29 Şubat 2020 günü mesai saati bitiminde sona erecektir . ( 29 Şubat 2020 tarihi hafta sonu tatiline denk gelmesinden dolayı müracaatlar bir sonraki iş günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilmektedir.)
Bunagöre; 
•İki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş
1-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri;
2-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
a)Masa Terazisi 
b)Asma Terazi 
c)Tek kollu Kantarlar 
d)İbreli Teraziler
3-uzunlukÖlçüleri(Ağaç Metreler)
4-Akıcı Maddeler için hacim (debi)ölçüleri
5-Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
6-5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için; Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına;
• İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş I, II, III ve IV. Sınıf, Otomatik tartı aletleri ve Otomatik olmayan ve çekeri 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri için bulundukları ildeki Yetkili Muayene Kuruluşlarına;
• İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş Naklimetre Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne ,                                       •Taksimetre ve Takograf cihazları için Yetkili Muayene Servisleri’ne;
•Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt hacim ölçek kaplarını, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçülerini (F1 ve F2 sınıfı), 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kantarları için bağlı oldukları il sınırları içerisindeki Türk  Standartları Enstitüsü’ne
• 2015 yılı ve öncesi  kullanımda olan ve Periyodik muayenesi dolmuş ısı sayaçları müracatlarını Yetkili Kalibrasyon firmalarına
 • 10 Yıllık Periyodik muayenesi dolmuş elektrik, su, hava, doğalgaz, akım ve gerilim transformatörlerin muayeneleri için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine;
müracaat edilmesi gerekmektedir.
 CAZAİMÜEYİDELER                                                                                                                                                                                    -3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin (c) fıkrası gereğince ; Damgası kopmuş bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için idari para cezası verilir. 
-2020 Yılı için uygulanacak İdari Para Cezası Miktarı 613,00.-TL(AltıyüzonüçTL) den 12.258,00.-TL (OnikibinikiyüzelliekizTL) olarak belirlenmiştir. 
-Ayrıca bu ölçü aletlerindeki aykırılık süresi içerisinde giderilmediği takdirde ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
-3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin (e) fıkrası gereğince; 
-Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara 2020 Yılı için uygulanacak İdari Para Cezası Miktarı245,00.-TL(İkiyüzkırkbeşTL)den2.452,00TL(İkibindörtyüzelliikiTL)olarak belirlenmiştir. 
-3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin (j) fıkrası gereğince;
-Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye 1.226,00.-TL(BinikiyüzyirmialtıTL) den 12.258,00.- TL (OnikibinikiyüzelliekizTL) kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
-Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
 
Bu bağlamda; muayene ve damgalama süresi dolan Ölçü ve Ölçü Aletleri için 29 Şubat 2020 günü mesai bitimine kadar (29 Şubat 2020 tarihi hafta sonu tatiline denk gelmesinden dolayı müracatlar bir sonraki iş günü mesai bitimine kadar müracat edilebilmektedir.) ölçü aletinin cinsine göre yukarıda belirtilen müracaat yerlerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek ve 26 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan muayene ve damgalama ücretinin ödendiğine dair makbuzu ekleyerek müracaat edilmesi gerekmektedir.
Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.
Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu: Gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletin den sorumlu kullanıcıya aittir. Yetkili Yasal Metroloji Servislerine http://msurapor.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir. İl Müdürlüğümüze müracaatlar www.sanayi.gov.tr internet sayfamızdaki e-HİZMETLER bölümünden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. 
 

Bülten

Malatya Cadde

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN