Malatya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına,

PAYLAŞ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.05.2021 Pazar günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/24 ‘no’lu kararıyla belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştur.
Yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/24 ‘no’lu kararıyla, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.
Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2021 tarih ve 2021/25 ‘no’lu kararıyla;
- E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
- Ek’te belirtilen çalışma izni görev belgesi formuna, 
dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Sokağa çıkma kısıtlaması esnasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir.
Hâlihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkânı olmayan;
- İşyeri sahipleri,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
- Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar tamamlanması planlanmıştır.
Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması amacıyla; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2021 tarih ve 2021/25 ‘no’lu kararıyla yeni oluşturulan “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı karar altına alınmıştı.

Bu kapsamda;

1- Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle elle doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla, düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,
2- Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği değerlendirildiğinden, karar ekinde bulunan forma uygun şekilde elle çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin; sadece e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilmesine,
       3- Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin olarak kontrolüne, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari/adli işlemlerin tesis edilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 

Bülten

Malatya Cadde

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN