Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi

Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi

DESTAN ŞEHRİ BATTALGAZİ

Güney-Kuzey doğrultusunda inşa edilen hamam 19.yy. ın başlarında yapılmış olup kesin tarihi bilinmemektedir, sıcaklığı haçvari dört eyvanlı ve köşe halvet hücreli bir plana sahiptir. Hamamın dış duvarları sağır ve cepheleri düzgün sıralar halinde kaba yonu taşlar ile örülü olup duvar köşelerinde ise kesme taşlar kullanılmıştır.

Yaklaşık 300 m2 bahçesi olan hamam 476 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. Soyunmalık bölümü 12x12 m. ebadında olup kare bir plana sahiptir.Bu bölüm geniş tromplar üzerine oturan yuvarlak kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Soyunmalığın güney,doğu ve batı cephelerinde seki mevcuttur. Soyunmalık mekanının kuzey cephesinde yer alan yuvarlak kemerli bir kapı açıklığı ile ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklık mekânının batıda yer alan kısmında 2 helâ bulunur, bu helâların karşısında da iki tıraşlık vardır. Ilıklığın doğusunda yer alan bölüme yuvarlak kemerli bir kapı açıklığı ile geçiş sağlanır.Bu bölümde 50cm yüksekliğinde bir seki üzerine oturtulmuş üstü açık (su deposu olduğu düşünülen) bir mekan bulunmaktadır. Sıcaklık bölümüne geçiş yuvarlak kemerli bir kapı açıklığıyla sağlanmıştır. Sıcaklık “haçvari dört eyvanlı ve köşe halvet hücreli” plandadır. Halvetler kubbe, eyvanlarda ise tonoz örtü kullanılmıştır. Eyvanlarda üçer, halvetlerde dörder taş kurna yer almaktadır. Sıcaklık mekanının kuzeydeki eyvanından basamakla çıkılan dikdörtgen formlu bir açıklık ile su deposuna bağlantı sağlanmıştır. Külhan ağzı, kuzey cephede su deposunun kuzey duvarında görülmektedir.

Yapılan restorasyon, tarihsel belge niteliğindeki kültür ürününün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılan müdahaleleri kapsayan bir uygulama olmuştur. Amaç, yapının tarihsel kimliğini ve belge değerini korumaktır. Restorasyon sonucu Hamam Müzesi olarak işlevlendirilen yapıda, Türk hamam ve temizlik kültürünü belgeleme, koruma ve geleceğe aktarma amaçlanmıştır. Türk hamamlarında yüzyıllardır kullanılan tekstil ürünleri, metal ve kemik eşyalar sergilenmektedir. Türk hamam kültürü ekseninde oluşan gelenekler ve sözlü kültür öğeleri başka bir deyişle somut olmayan kültürel miras da müzede kostümlü müze uzmanları, amatör tiyatro gösterileri, konferanslar, galeri konuşmaları ve işitsel sergilemeler ile tanıtılmaya ve genç kuşağa aktarılmaya çalışılmaktadır.


GALERİYİ PAYLAŞ!