Deva Partisi Tarım Eylem Planın Malatya üzerindeki etkileri

Deva'dan Çiftçiler İçin Tarım Eylem Planı

PAYLAŞ

Yakın siyasi tarihimizde ilk kez bir parti, iktidarının ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağını detaylarıyla açıklıyor. 90 ve 360 günlük eylem planlarımızın açıklamasına, ilk olarak tarım sektörüyle başlıyoruz. Gün, kuru hamasetin ve içi boş sloganların arkasına saklananlara, ülkenin gerçek gündemini ve devasını anlatma günüdür.

Deva Partisi Tarım Eylem Planın Malatya üzerindeki etkileri

Ülkemizin sorunlarının DEVA Partisi iktidarındaki çözümleri üzerine yoğun bir mesai gerçekleştiren politika başkanlıklarımız hazırladıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Partimiz; özgür ve zengin bir Türkiye için yapacağı atılımın ilk adımını Adana’da Genel Başkanımızın katılımıyla 08.06.2021 da “Tarım Eylem Planı Lansmanı” programını açıkladı.

Tarım ve Hayvancılık alanında hazırlanan bu eylem planı Malatya’mız için hayati önem taşımaktadır.

Malatya'nın ekonomisi, tarıma, tarımsal sanayiye ve hayvancılığa dayalı bir ekonomidir. Mevcut nüfusun %70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla uğraşır. Sığırcılık, koyunculuk ve tavukçuluk önde gelen hayvancılık faaliyetlerdir. Sahip olduğu geniş meralarla ve uygun iklimiyle hayvancılık konusunda yatırım için ideal bir yerdir.

Özellikle kayısı, buğday, şekerpancarı, arpa, nohut, mercimek, mısır ve çavdar Malatya'da yetiştirilen en önemli tarım ürünleridir.

Hayvancılıkta ise Malatya ili özellikle sığır, koyun ve keçi varlığı, hayvansal üretim özellikleri ve istihdama sağladığı katkı bakımından hayvancılıkta pozitif özellikler taşımaktadır.

Başka illerde Çay ve Fındık için verilen destekler Malatya çiftçisine don ve kuraklıktan etkilenen kayısı için verilmemektedir.

Malatya milletvekilleri, Belediye Başkanları Tarım ve hayvancılığın bu kadar yoğun olduğu şehrimize katma değerli tarım ürünleri oluşturacaklarına, inşaat rantına mesai harcamaktadırlar.

Deva Partisi iktidarında ekonomik olarak güçlü ve söz sahibi bir Malatya’da yaşıyor olacaksınız.
1

DEVA PARTİSİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI
 


Deva’dan Çiftçiler İçin Tarım Eylem Planı


ÇİFTÇİNİN 7 DEVA SI

1-    Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
2-    Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’ sini çiftçiye geri vereceğiz.

3-    Çiftçilere kullandığı gübrenin maliyetinin %50 sini destek olarak geri vereceğiz.
4-    Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.
5-    Elektrik çiftçiye daha ucuza verilecek.

6-    Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz
7-    Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem kuracağız.

ÇİFTÇİLİĞİ KALKINDIRMANIN 7 DEVA SI

1-    Tarımda ithalat yerine , içeride üretimi destekleyeceğiz.
2-    Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.

3-    Sözleşmeli tarımın yasal alt yapısını güçlendirip üretici sanayici iş birliğini etkin hale getireceğiz.

4-    Tarımda, özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.

5-    Basta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız
6-    Üreticiler ürününü değerinde satacak, emeğinin karşılığını alacak

7-    Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız

HAYVANCILIĞIN 10 DEVASI


1-    Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı bir şekilde yapacağız

2-    Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız
3-    Yem bitkilerinin kullanımına %50 ye kadar destek vereceğiz
4-    Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz
5-    Terk edilen alanları yeniden üretime kazandıracağız
6-    Organize hayvancılık bölgelerini teşvik ederek,hızla kuracağız

2

DEVA PARTİSİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI
 

7-Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz

8-    Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa teşvik ve destek vereceğiz
9-    Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız

10- Üniversiteler ile işbirliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.

KURAKLIĞIN VE SULAMANIN 4 DEVA SI


1-    Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız

2-    Kapalı devre , yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız

3-    Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz

4-    Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat arttıracağız

TARIMDA DÖNÜŞÜMÜN 11 DEVA SI

1-    Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olacak öncülük eden bir kurum haline getireceğiz
2-    Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz
3-    Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize tarım bölgelerini hızla

yaygınlaştıracağız
4-    Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız
5-    Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız
6-    Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz
7-    Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız
8-    Üretim planlaması yaparak,ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız
9-    İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız

10- Mevsimlik geçici tarım işçilerinin ulaşım,sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik sartlarını iyileştireceğiz

11- Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü arttıracağız

3

DEVA PARTİSİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI
 

TARIMDA FİNANSMANIN 4 DEVA SI

1-Ziraat Bankası tekrar çiftçinin bankası olacak
2-    Çiftçilerin teminat problemini çözeceğiz
3-    Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek

4-    Kredilerin geri ödeme zamanını ve süresini hasat dönemi ve süresine göre belirleyeceğiz

TARIMDA İSTİHDAMIN 4 DEVA SI

1-  Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon istihdam sağlayacağız 2-  Yeni Tarım Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız 3-    Kadın çiftçileri köyüne ve toprağına sahip

çıkması için özel olarak destekleyeceğiz 4- Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.

TARIMDA ATILIMIN 9 DEVA SI

1-Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız
2-    Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız

3-    Basta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.
4-    Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız

5-Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz
6-    Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız
7-    Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz
8-    Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz

9-    Türkiye ye ait doğal bitki çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız

TARIMDA TEKNOLOJONİN 6 DEVA SI


1-    Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz

2-    Ürenleri katma değer kazandıracak markalaşma çalışmalarına hız vereceğiz

3-Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz
4-    Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz

4

DEVA PARTİSİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI
 

5-    Tarım sektöründe robotik teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz

Yüksek teknoloji seracılığını jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz

MEHMET EMİN PAŞAHAN

DEVA PARTİSİ MALATYA İL

EKONOMİ İŞLERİ VE SEKTÖREL GELİŞMELER BAŞKANI
 

Bülten

Malatya Cadde

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN