Çiftçi, Tarım Ve Gıda

Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamet Boyu

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Çiftçi, tarım ve gıda bir üçgenin birbirine bağlı olan üç noktası olması gerekirken maalesef ticaretin, paranın ve eğitimsizliğin günümüze kadar getirmiş olduğu ayrı uzak noktalar gibi gösterilmeye devam etmektedir. Bu sorun başta tarım ülkesi olan ülkemizin topraklarının verimsizleştirilmesinde, verimsiz topraktan kazanç elde edemeyen çiftçinin tarımdan vazgeçerek şehir merkezlerine göçüne, gıda sanayiinde ise azalan hammaddenin neden olduğu maliyet neticesinde taklidin ve tağşişin kapılarını aralamaktadır.
Diğer yandan bilinçsiz şekilde kullanılan tarım ilaçlarının gıda üzerinde bırakmış olduğu kalıntılar yarı ürün ve son ürünler üzerinde sofralarımıza kadar gelebilmekte ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir.Bu durumları azaltmak ve tamamen önüne geçmek için; Gıdanın tarladan çatala kadar güvenilir gıda olarak tüketiciye ulaştırılması hedef haline tekrar alınmalıdır.Tüccarların daha fazla kâr amacı güderek yarattığı bilinçsiz tarımın önüne bir an önce geçilmelidir. Tarımın başrolü olan çiftçilerimiz için destekleme programları kapsamında yapılan desteklerin arttırılması gerekmektedir. Ancak destekten daha önemli bir konu var ki o da bilinçli tarım eğitimidir.Ülke genelinde ve tüm taşrada çiftçi eğitim programları yapılarak çiftçilerimize maddi desteğin yanında eğitim desteği ile âtıl topraklarımızın yeniden verimli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede uygulanan tarım, bilinçli hale gelmiş olacak ve domino etkisiyle son tüketicinin sofrasına giren ürünler daha güvenilir ürünler olacaktır.
Böylece, topraktan alınacak ürün tonajı yerine sağlıklı ve kaliteli mahsulün ön planda olacağı bir tarım yaratılacaktır. Ülkemiz ilk başta çiftçilerimizin elinden tutmalıdır. Çiftçilerimizin, yükselen maliyetler karşısında zarar etmesinin önüne geçerek tarım sürdürülebilir bir hale getirilmelidir. Köyden kente gerçekleşen yoğun göçün tersine çevrilmesi için küçüğünden büyüğüne her türlü tarımsal üretimin garantörü devlet olmalıdır.
Tüm bu eylemlerin sonucunda üretilen ve sürdürülebilir olan tarımın yarattığı mahsuller sayesinde gıda sektöründe hammadde kalitesi artacak, maliyetler düşecek ve böylece tüketiciye güvenilir ve ucuz gıda sunulmuş olacaktır. Covid-19 salgını ile Rusya Ukrayna savaşı gıda da kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Gıdanın arzı ve güvenilirliğinin en önemli basamağı birincil üretimdir. Sağlıklı bitki ve sağlıklı hayvancılık, sağlıklı gıda demektir. Bitkisel ve hayvansal üretimde ülkemizin ihtiyaçları tespit edilip, planlanarak yeterli ve güvenilir gıdanın arzını sağlayan çiftçilerin, ürün bazlı ve etkin bir destekleme ile üretimlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Girdi maliyetleri ile ürünler arasında oluşturulacak parametreler referans alınarak ürünlere fiyat garantisi verilmelidir. Yapılacak bütün büyük yatırımların üretime ve tarıma yönlendirilmesi ve bu eylem planlarının gerçekleştirilmesi halinde ülkemiz her alanda çok hızlı bir şekilde kalkınacaktır.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN