Günümüz Moğolları ABD


Dünya Moğolları istila, talan, zulüm, gasp, yıkım ve aklınıza gelebilecek her türlü insanlık dışı uygulamalarıyla tanır. Öyle ki girdikleri yerde insanlıktan uzak davranışlarıyla, şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle insanları öldürüp, yerleşim yerlerinde taş üstünde taş bırakmayarak tarihi, kültürel, bilimsel ne varsa her şeyi yok ederek iz bırakıyorlardı. Dünyaya saldıkları korku o derece büyüktü ki insanlar öldürülmeye bile direnme ihtiyacı duymuyorlardı.

Bu korkunun insanların direncini nasıl kırdığını anlamaya şu hikâye yeterlidir. Moğol İstilası sırasında bir Moğol askeri bir köye gider ve eli silah tutan bütün erkeklerin toplanıp önünde tek sıra olmasını ister. Bütün erkekler tek sıra halinde Moğol askerinin önünden geçerken boynunu eğer. Moğol askeri de eğik boyunlardan istediğini kılıcıyla keserdi. İnsanların kılıcın önüne boyun eğdiren bir Moğol askeri değil, Moğolların daha önceden gelip ibret olsun diye bir kişiyi canlı canlı kuzu çevirir gibi yakmasıdır.

Günümüzün Moğolları da ABD’dir. Dünyada istediği gibi at koşturmakta, istediğini öldürüp istediğini yaşatmaktadır.  Dünyanın efendisi olduğunu herkese kabul ettirmiş, istediği ülkenin yönetimini değiştirmekte, istediği ülkeyi ekonomik ambargoyla aç bırakarak terbiye etmektedir. Ülkeler işgal edip şehirlerini yıkmakta, işgal ettiği ülkenin devlet başkanını idam ederek bütün dünyaya gözdağı vermekte, kapalı kapılar arasındaki görüşmelerde muhataplarına Saddam Hüseyin hatırlatılarak politik görüşmeler yapmaktadır.  Gittiği yerlerde yaptıkları zulümleri, insanlığa sığmayan işkenceleri, ekranlara taşıyarak milletlerin bilinçaltına korku yerleştirerek gelecekte yapacakları zulümlere olacak direnci kırıyorlar Moğollar gibi. Saldıkları bu korkuyla ABD vahşetine olan direnç kırılmış durumda eskiden Moğollara olduğu gibi.

 ABD nerede zenginlik ve güzellik görürse hemen oraya saldırıp oranın zenginliklerine ve güzelliklerine doğrudan ya da dolaylı olarak el koyuyor,  Moğolların yaptığı gibi. ABD işgal ettikleri yerin tarihi ve kültürel miraslarını yağmalıyor, alt ve üst yapılarını yakıp yıkıyor, bölgeyi yaşanmaz hayalet bir şehir haline getiriyor, Moğolların yaptığı gibi. ABD kendisine biat etmeyen devletleri ekonomik yaptırımlarla aç bırakarak terbiye ediyor, Moğolların yaptığı gibi. ABD’nin geçtiği yerde taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmıyor, Moğolların yaptığı gibi. Tarih tekerrür ediyor ve bin yıl sonra Moğol vahşeti ABD eliyle yeniden yaşanıyor.

Bin yıl önceki Moğol vahşeti nasıl ki bir Türk İmparatorluğu’nun doğuşuna sebep olduysa, bu günkü ABD vahşeti de bir Türk imparatorluğunun kurulmasına sebep olacaktır. Nasıl ki Moğol baskıları Türklerin Anadolu’ya yığılmasına sebep olup Anadolu’nun Türkleşmesini kolaylaştırdıysa, nasıl ki bu Moğol baskıları Türk boylarının bir güç etrafında toplanmasına mecbur bırakıp da Osmanlı İmparatorluğu’na giden yolu açtıysa, bu gün de ABD’nin Türkiye ve İslam bölgesine uyguladığı baskılar Türkiye’nin güçlenmesine sebep olacaktır. Bu baskılar sayesinde Türk Devlet yönetiminde bağımsız politikalar geliştirilmesi ve güçlenen Türkiye’nin etrafında bölge halklarının toplanması kaçınılmaz olacaktır.  Bu mecburiyet yakın gelecekte yeni Türk İmparatorluğu’nun kapısı olacaktır. ABD vahşetiyle Moğollara benziyorsa bu vahşetinin sonucunun da Moğollarınkine benzemesi pek tabidir.

ABD de Moğollar gibi güç etrafında toplanan dostlarıyla yaşıyor. Bu güç kaybolduğu vakit bu dostların nasıl düşmana dönüşüp canavarlaştığını acı bir şekilde görecektir.

                                                                                                                           Veysel FIRAT

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Tem

Diriliş Ayasofya

23Haz

Mekânın Cenettir Vahap Küçük

26Şub
19Eyl
28May

İslam’da Kadının Yeri