İlk İnsan Hz. Adem A.S. (Bölüm 1)


Sevgili okurlarım. İnsanın yaradılış amaç ve gayesine kısaca değindikten sonra şimdi de ilk insan ve yaradılan (beden elbisesine gören ilk ruh olarak) Hz. Adem’i bilki bir iki bölümlük yazı ile izah etmeye çalışacağım. Adem ruhunun giyindiği beden elbisesi hangi safalardan v enasıl hazırlandı RABBImiz tarafından ona değineceğim. Sohra Hz.adem’in dünya öncesi Cennet hayatı ve Dünyaya gönderilişi ve bu dünyada yaşadığı dönemde yaptığı işler ve ümmeti hakkındda bilgi vermeye gayret göstereceğim. Şimdi Hz. Adem dileyim ve izninizle yazı dizimize başlayalım: Kâinatın yaratıcısı ve sâhibi olan Allah Teâlâ, kendi varlığını bilmesi, ibâdet ve tâatte bulunması ve bir halîfe olarak yeryüzünü îmâr etmesi için mahlûkâtın en şe- reflisi olan “insan”ı yaratmayı murâd etti. Daha önce yarattığı ve sâdece ibâdetle vazîfelendirdiği meleklere bu ilâhî irâdesini şöyle açıkladı:

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi halîfe kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Herhalde ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim!” dedi. (Bakara, 30)

Allah’ın bu buyruğu karşısında melekler, hep birlikte:

“Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz Alîm ve Hakîm olan ancak sensin!” (Bakara, 32) diyerek Allah Teâlâ’yı tesbih ve tenzîh ettiler.

Meleklerin Cenâb-ı Hakk’a “neden bir halîfe yaratmak istediğini” sormaları; O’na îtiraz ve isyan etmek için değil, insanın yaratılış hikmetini öğrenmek içindir.

DibaceArapça’da “halk: yaratma” kelimesi “bir şeyi îcad etmek” mânâsına da geldiği için başka varlıklara da izâfe edilebilmektedir. Bu sebeple “Ahsenü’l-Hâlıkîn: Yaratanların en güzeli” denilirken, Allah’tan başka bir hâlık (yaratıcı) olduğu anlamına gelmez. Meselâ “Aliyyün ahsenü’t-tullâb: Talebelerin en iyisi Ali’dir.” denildiğinde, sınıfta Ali ile beraber başka iyi talebelerin olması şart değildir. Sınıfta tek iyi talebe Ali olsa bile bu ifâde kullanılabilir ve bu “Ali çok iyi bir talebedir.” manasına gelir.

 

İNSANIN YARATILIŞ EVRELERİ

Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılışı nasıl olmuştur? Hz. Adem’in (a.s.) topraktan yaratılış safhaları nelerdir?

Kur’ân-ı Kerîm’de Hazret-i Âdem’in (a.s.) topraktan yaratılış safhaları şöyle beyan buyrulmaktadır:

1- Toprak: “Allah Âdem’i topraktan yarattı, sonra ona “ol” dedi, o da hemen oluverdi.” (Âl-i İmran, 59)

2- Çamur : “Allah yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır.” (Secde, 7)

3- Yapışkan Çamur :“Şüphesiz Biz onları (Âdem ve neslini) yapışkan bir çamurdan yarattık.” (Saffât, 11)

4- Havada Kurumuş Çamur:“Andolsun Biz insanı, (havada) kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.” (Hicr, 26)

 

5- Ateşte Pişmiş Çamur:“Allah insanı, ateşte pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahmân, 14)

Hz Adem, İlk Peygamber ve ilk insandır. Allah O’nu topraktan yaratmış sonra ruhundan üfleyerek can vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. O, insanlığın babasıdır. Yaratıldığı zaman Allah meleklere Hz. Adem’e secde etmelerini emretmiş, ancak cin taifesinden olan şeytan yani iblis, “beni ateşten, Adem’i ise topraktan yarattın. Ben ondan daha kıymetli ve şerefliyim. O’na secde etmem” demiş ve Allah’ın emrine itaatsizliği sebebiyle cennetten ve Allah’ın rahmetinden kovulmuştur. Allah Hz. Adem’e eş olsun diye Hz. Havva’yı da yaratmış ve onlara eşyanın isimlerini öğretmiştir. Cennette huzur içinde yaşayan Hz. Adem ve Havva şeytanın hilesine kanarak Allah’ın yasakladığı meyveyi yiyince cennetten çıkarıldılar. Yeryüzüne indirildiler. Hatalarını anlayınca büyük bir pişmanlık duyup tövbe ettiler. Allah onların samimi tövbelerini kabul edip kendilerini affetti. Hz. Adem’e Peygamberlik verdi. Onları yeryüzünde kendisinin halifesi yaptı. İnsanlığı onlardan türetti.

Allah’ın Hz. Adem’i yoktan var etmesi O’nun sınırsız güç ve kudretini göstermesi bakımından çok önemlidir. Allah bir şeyin olmasını murad edince ona ancak “Ol” der, o da oluverir.

 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
23Nis
23Nis
29Eyl

Hz. Harun (as)

08Şub

Hz. Musa’nın (A.S.)

26Oca

Hz. Şuayb (As) -2-