Hazret-İ İshak (A.S.) - M. Nurullah Varol

Hazret-İ İshak (A.S.)


Hazret-i İshâk -aleyhisselâm-, Hazret-i İbrâhîm’in -aleyhisselâm- Sâre’den doğan oğludur. Uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı ve sakalı bembeyazdı. Sîret ve sûreti, babası İbrâhîm’e -aleyhisselâm- benzerdi.

Kur’ân-ı Kerîm’de İshâk -aleyhisselâm- şöyle methedilmiştir:

 “(Ey Habîbim!) Kuvvet ve basîret sâhibi kullarımız İbrâhîm, İshâk ve Yâkûb’u da zikret! Çünkü Biz onları hâlis (bir haslet) olan âhiret düşüncesiyle ihlâslı (kimseler) kıldık. Gerçekten de onlar, bizim katımızda seçilmişlerden, en hayırlı kimselerdendir.” (Sâd, 45-47)

Hazret-i İshâk -aleyhisselâm- babasının vefâtından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak vazîfelendirilmiş, Allâh Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

 “Sâlihlerden bir peygamber olarak O’na (İbrâhîm’e) İshâk’ı müjdeledik. Kendisini ve İshâk’ı mübârek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacaktır.” (es-Sâffât, 112-113)

İshâk’ın -aleyhisselâm- yaşlılık zamanında gözleri zayıflamış, âmâ olmuştur. İki oğlu Yâkûb ve Iys ikiz olarak dünyâya gelmişlerdir.

İshâk -aleyhisselâm-, ömrünün sonuna doğru bu iki oğluna da ayrı ayrı duâ etmiştir. Yâkûb’a neslinden Peygamberler gelmesi; Iys’a da zürriyetinin bol olması, soyundan melikler ve sultanlar gelmesi için Cenâb-ı Hakk’a ilticâda bulunmuştur.

Hazret-i İshâk, rivâyete göre yüz altmış yaşlarında bugünkü Filistin’in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefât etmiş, babası İbrâhîm’in -aleyhisselâm- kabrinin yanına defnedilmiştir. (İbn-i Esîr, el-Kâmil, I, 127)

 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
23Nis
23Nis
29Eyl

Hz. Harun (as)

08Şub

Hz. Musa’nın (A.S.)

26Oca

Hz. Şuayb (As) -2-