Müjde Verilen Yatırımcılar Hayal Kırıklığı Yaşayabilirler

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'a doğru aktarılması ve bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması Malatya Elazığ ve Erzincan illerinde yatırım yapacak yatırımcılar için önem arz ediyor.

PAYLAŞ

M. Bahadır ALTAŞ

Yeminli Mali Müşavir yazdı

Cazibede süre uzatımı yapıldı. Ancak Bu Süre 2012/3305 Sayılı BKK’yı kapsamıyor.

2018 yılında uygulama konulan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında az gelişmiş bölgelerde; yatırım ortamının geliştirilmesi, üretimin artırılması ile işsizliğin önlenmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılığının azaltılmasına amacıyla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınan 24 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek “İmalat” sanayi yatırımları için 6. Bölge destek unsurlarının sağlanmasına ilişkin uygulamanın süresi 31.12.2020 tarihinde sona erecekti. 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2846 Cumhurbaşkanlığı kararıyla2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararında yer alan “Cazibe Merkezleri” yatırım teşvik sisteminde alt bölge uygulamasına geçilmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştı.

Süre Uzatımı Yerinde Ancak Yeterli Değil.

Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan ancak teşvik sisteminde 4. bölgede yer alan Malatya, Elazığ ve Erzincan illerden gelen talep üzerine 17 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sürenin uzatılacağı konusunda bilgi vermişti.

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 24 ilin yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi “31 Aralık 2021” tarihine kadar uzatıldı.

Ancak bu süre uzatımı 15.Haziran.2012 Tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında değişiklik yapan 20 Ocak 2018 tarih ve 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan;

Bu kararın 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.”

Şeklindeki düzenleme ile ilgili bir süre uzatımı değildir.

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulan süre uzatımı. 02.Ocak.2018 Tarihli ve 2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 maddesinde yer alan son müracaat süresi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması kararıdır.

Dolayısıyla bu süre uzatımı 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan ve uygulama süresi 31.12.2020 tarihinde sona erecek iken 2486 sayılı CBK kararı ile uygulamadan kaldırılan düzenlemeyi kapsamamaktadır.

Bu nedenle Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer almasına rağmen teşvik sisteminde 4 üncü bölgede yer alan Malatya Elazığ ve Erzincan illerinde 2012/3305 Sayılı BKK kapsamında OSB de yapılacak yatırımlar 5. Bölge destek ve teşviklerinden yararlanabileceklerdir.

Önceki uygulamada yatırımcılar Cazibe Merkezi Programı Kapsamında başvurularından ayrı olarak 2012/3305 Sayılı BKK kapsamında bölgesel teşvik sistemi içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederek almış oldukları teşvik belgeleri ile Malatya Elazığ ve Erzincan 4.bölgede olmasına rağmen 6. Bölge desteklerinden yararlanmaktaydı.

Bu konuda her hangi bir süre uzatılması yapılmadı. Bunun için 20 Ocak 2018 tarih ve 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan ve süresi 31 Aralık 2020 tarihinde sonra erecek olan ancak 2846 Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanmasına son verilen “Cazibe Merkezi” düzenlemesinin verilen sözlerin yerine getirilmesi adına, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yatırım teşvik sisteminde yeniden uygulamaya konulması gerekiyor.

Müjde Verilen Yatırımcılar Hayal Kırıklığı Yaşayabilirler

2012/3305 Sayılı BKK kapsamında Cazibe Merkezi illerde yapılacak yatırımlar için süre uzatımıyla ilgili olarak konunun Sayın Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’a doğru aktarılması ve bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması Malatya Elazığ ve Erzincan illerinde yatırım yapacak yatırımcılar için önem arz ediyor.

Aksi takdirde bu illerde cazibe merkezi son müracaat süresi uzatıldı diye müjde verilen yatırımcılar hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Bilgi notu:

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında yapılan başvurularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında oluşan bir komite tarafından yatırım projelerini değerlendirmekte olup komite yılda en az dört defa toplanmaktadır. Uygun görülen projeler desteklenmektedir.

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Cazibe Merkezi illerde yatırım yapacak yatırımcılar doğrudan bölgesel teşvik sistemi içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederek yatırım teşvik belgesi çıkartabilmektedirler.

Kaynak: alomaliye.com

Bülten

Malatya Cadde

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN