2022 Yılı Fümigasyon Operatörü Kurs Duyurusu

Tahir MACİT İl Tarım ve Orman Müdürü

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2022 yılı Fümigasyon Operatör Kurs programı” ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
Kursa serbest çalışan/ çalışacak ziraat mühendisi, orman mühendisi ve orman endüstri mühendisi unvanına haiz kişiler katılabilecektir.
    

KURS PROGRAMI

S.

No

Kursun

Adı

Kursu Düzenleyecek Müdürlük

Kurs

Tarihi

Kurs Süresi

Kursa En Son Başvuru Tarihi

1

Fümigasyon

Operatör Kursu

Mersin Zirai

Karantina Müdürlüğü

04-15 Nisan 2022

10 Gün

25 Mart 2022

2

Fümigasyon

Operatör Kursu

İzmir Zirai

Karantina Müdürlüğü

30 Mayıs-

10 Haziran 2022

10 Gün

20 Mayıs 2022

3

Fümigasyon

Operatör Kursu

Antalya Zirai

Karantina Müdürlüğü

05-16 Eylül 2022

10 Gün

26 Ağustos 2022

 

NOT: -Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek olan kurslara katılmak isteyen ve Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olan adayların; belgeler ile birlikte kurs başlangıç tarihinden en geç 10 (on) gün öncesine kadar, ilgili Zirai Karantina Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir. 
-Kurs başlangıcından 10 (on) gün öncesine kadar yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
İstenen Belgeler:
a) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
b) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,
c) 1 adet fotoğraf (kravatlı, ancak fotokopi resim olmayacak).
ç) Mesleklerini serbest olarak icra eden mühendislerin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

-Kursiyerlerin kendi imkanları dahilinde kursa katılım sağlamaları gerektiği,
-Eğitimin 10 (on) iş günü boyunca tüm gün devam edeceği (saat:10.00-saat:16.30),
-Eğitim sonunda sınav yapılacağı, sınav günü/saati/detay bilgileri daha sonra katılımcılara bildirileceği ve Yönetmelik hükümlerine göre 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanların Fümigasyon Operatörü belgesi almaya hak kazanacakları,

Kursa katılacak kişilerin, Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği 7’nci madde beşinci fıkrası gereği, bu yıl için belirlenen 819,00 TL kurs ücreti, 328,00 TL belge ücretinin kursa katılmak istedikleri tarihe göre ilgili Zirai Karantina Müdürlüğü web sayfasında “Banka Hesap Numaralarımız” kısmında yer alan hesap numaralarından her hangi birine yatırılması gerektiği,   
Tahir MACİT
  İl Tarım ve Orman Müdürü
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN